Danish flag English flag German flag

Samarbejde med Bee-Patch ApS – Forretningskoncept

Strategi mål og værdigrundlag

Vores strategi er at udvikle nye enkle behandlingsformer indenfor medicinsk udstyr. Behandlingsformer der kan bruges af både børn som voksne.
Producere og markedsføre disse via Pharma- og Retail kæderne.
Danmark er vores prøveland, på sigt skal vores produkter ud World-Wide.
Vi stræber efter at udvikle unikke produkter der kan patenteres. Vi arbejder tæt sammen med nogle af Danmarks bedste patentbureauer.
Vi udvikler vores egne produkter, men modtager også gerne næsten klare produkter eller projekter til videreudvikling.
Internationale distributører vil sikre samme succes for vores produkter i udlandet, ved at fokusere på de samme kernebudskaber. Målrettet undervisning og fokus på egen styrker og fordele.
Møder med vores samarbejdspartnere vil med jævne mellemrum vil blive afholdt og der stiles imod tætte forretningsmæssige relationer.
Vi kender salget i en række lande for de sidste 3 år. Derfor tillader vi os at kræve en minimum omsætning i hvert land vi starter salg i. Med den rigtige salgsstyrke er det en nem sag.

Kunder og målgruppe

Vi sigter på internationale distributører, grossister, leverandører af komplementære produkter til både Pharma- og Retail kæderne.
Kunder der er etableret i udlandet, i enkelte lande, eller på tværs af landegrænserne.
Vores kunder er, i sidste ende vores kunders kunder.

Markedet og branchen

Vores produkter er klassificeret som medicinsk udstyr klasse I. Derfor kan vores produkter sælges både på Apotekerne, i dagligvarebutikker og via net butikker.
Vi arbejder indenfor et marked med stor konkurrence. Heldigvis har vi et produkt der er unikt på markedet. Et produkt som både børnefamilier, ældre, skoler og institutioner er interesseret i. Kundegrundlaget er derfor stort og vores største udfordring er naturligvis kendskab til vores produkt hos forbrugeren.

Produkter og eksport

Vores første produkt, Bee-Patch plastret har vist sit værd på det danske marked de sidste 3 år. Salget er tredoblet hvert år.
Om end det er et simpelt produkt, prøver vi hele tiden at forbedre layout og displays. Således at det springer i øjnene på forreste hylde ude i butikkerne. Med vores 2011 model, har vi fanget interessen ude i butikkerne og ligger i over 1.000 butikker i Danmark.
Vi markedsfører vores produkter via en bred vifte af reklamemedier. Eks. Landsdækkende aviser, gratis aviser, lokal aviser, Google reklamer, Facebook reklamer, radiospots og foldere.
I 2011 har vi haft prøvesalg i 10 europæiske lande, med stor succes. Samarbejde med vores distributører i udlandet fortsætter de kommende år.
Vi er altid ude efter nye eksportmarkeder og tilretter layout og undervisning så det passer til det enkelte land.

 

Bee-Patch mener at succesfulde partnerskaber er baseret på bl.a. 

Fælles opfattelse af mål
Gennem dialog med nye samarbejdspartnere finder vi fælles mål for salg af vores produkter, indkomst og udgifter diskuteres nøje.
Hvad kan vores samarbejdspartnere få ud af et samarbejde med os? Er det en ny gimmick, døråbner til dialog i butikkerne, eller et produkt med stor potentiale?
Hvad er indtjeningsmulighederne for vores samarbejdspartnere? Først år, andet, tredje, fuld implementering i området? Det er vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere er opmærksomme på, at der skal investeres i dette produkt, inden det bliver en salgssucces i området. En investering fra begge parter.

Gensidig afhængighed
Samarbejdspartnerne er afhængig af at vi leverer varen til den rigtige tid og pris; markedsføringsmateriale; uddannelse til deres konsulenter. Vi er afhængige af at konsulenterne brænder igennem ude hos deres kunder og får sat vores produkter i fokus.

Gensidig respekt
Vi har respekt for at vores samarbejdspartnere kan løfte opgaven uden unødvendig indblanding i det daglige arbejde fra vores side. Når markedsføringsstrategien er planlagt, lader vi vores partnere vise, at de kan løfte opgaven for at nå de planlagte mål.

Kemi og sympati
Det er vigtigt at vi har en god kemi med vores samarbejdspartnere og er åbne i det daglige arbejde. Kommunikation er nøgleordet.

Risikodeling
Vi er opmærksomme på, at det kan være en stor økonomisk udfordring at indkøbe og markedsfører vores produkter på et stort marked. Derfor indgår vi også gerne en længerevarende kontrakt med vores samarbejdspartnere. Herigennem sikres en mulighed for succes i salget over en årrække.

Effektiv kommunikation
En daglig eller ugentlig kontakt med vores samarbejdspartnere omkring udfordringer, salg, markedsføring, reklamemateriale, kunders feed-back osv. er vigtig for fælles succes med et nyt produkt.

Tillid og commitment
Vi har stor tillid til vores samarbejdspartnere, at I vil yde samme indsats for salg, som vi selv formår i det daglige. Er åbne omkring salg, forventninger og salgsstyrke der afsættes til projektet.

Copyright © 2012 Bee-Patch